Güz 2018 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Güz Dönemi
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri
Güz dönemi ders kayıtları 24-28 Eylül 2018
Güz dönemi derslerinin başlaması 01 Ekim 2018
Güz dönemi oryantasyon toplantısı 15 Ekim 2018
Ders ekleme bırakma başvuruları 10-12 Ekim 2018
Dersten çekilme başvuruları için son gün 30 Ekim 2018
Derslerin son günü 04 Ocak 2019
Dönem sonu sınavları 08-16 Ocak 2019
Dönem sonu notların son verilme tarihi 17 Ocak 2019
Bütünleme sınavları 21-29 Ocak 2019
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 30 Ocak 2019
Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) 26 Kasım – 14 Aralık 2018
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün 18 Ocak 2019
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 30 Ocak 2019
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 04-15 Şubat 2019
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 18 Şubat 2019
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 18 Mart 2019
Tez aşamasındaki öğrenciler
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 28 Ocak 2019
Yeni başvurular
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün 18 Ocak 2019
Başvuru evraklarının teslimi için son gün 21 Ocak 2019
Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri  24-25 Ocak 2019
Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  28 Ocak 2019
Kabul edilen öğrencilerin ilanı  30 Ocak 2019
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı
 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?