Güz 2017 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Güz Dönemi
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri
Güz dönemi ders kayıtları 11-15 Eylül 2017
Güz dönemi derslerinin başlaması 18 Eylül 2017
Güz dönemi oryantasyon toplantısı 12 Ekim 2017
Ders ekleme bırakma başvuruları 27-29 Eylül 2017
Dersten çekilme başvuruları için son gün 17 Ekim 2017
Derslerin son günü 29 Aralık 2017
Dönem sonu sınavları 02-10 Ocak 2018
Dönem sonu notların son verilme tarihi 11 Ocak 2018
Bütünleme sınavları 15-23 Ocak 2018
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 24 Ocak 2018
Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) 20 Kasım – 8 Aralık 2017
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün 12 Ocak 2018
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 24 Ocak 2018
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 29 Ocak-09 Şubat 2018
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 12 Şubat 2018
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 12 Mart 2018
Tez aşamasındaki öğrenciler
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 22 Ocak 2018
Yeni başvurular
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün 12 Ocak 2018
Başvuru evraklarının teslimi için son gün 15 Ocak 2018
Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri  18-19 Ocak 2018
Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  22 Ocak 2018
Kabul edilen öğrencilerin ilanı  24 Ocak 2018
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı  25 Ocak 2018
 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?