Bahar 2020 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Bahar Dönemi
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri
Bahar dönemi ders kayıtları 3-7 Şubat 2020
Bahar dönemi derslerinin başlaması 10 Şubat 2020
Bahar dönemi oryantasyon toplantısı 25 Şubat 2020
Ders ekleme bırakma başvuruları 19-21 Şubat 2020
Dersten çekilme başvuruları için son gün 27 Mart 2020
Derslerin son günü 15 Mayıs 2020
Dönem sonu sınavları 18-22 Mayıs 2020
Dönem sonu notların son verilme tarihi 29 Mayıs 2020
Bütünleme sınavları 3-11 Haziran 2020
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 15 Haziran 2020
Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) 17 Nisan – 5 Mayıs 2020
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün 8 Haziran 2020
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 10 Haziran 2020
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 15-24 Haziran 2020
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 26 Haziran 2020
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 27 Temmuz 2020
Tez aşamasındaki öğrenciler
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 27 Temmuz 2020
Yeni başvurular
Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin elektronik başvurusu için son gün 26 Haziran 2020
Başvuru evraklarının teslimi için son gün 30 Haziran 2020
Başvuran öğrencilerin mülakat tarihleri  2-3 Temmuz 2020
Mülakat sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün  6 Temmuz 2020
Kabul edilen öğrencilerin ilanı  10 Temmuz 2020
Yüksek Lisans programına kabul alan öğrencilerin yabancı dil sınavı
 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?