Bahar 2019 Dönemi Enstitü Akademik Takvimi

Bahar Dönemi
Yeni kayıt yaptıracak ve devam eden öğrenciler için mali kayıt işlemleri
Bahar dönemi ders kayıtları 04-08 Şubat 2019
Bahar dönemi derslerinin başlaması 11 Şubat 2019
Bahar dönemi oryantasyon toplantısı 25 Şubat 2019
Ders ekleme bırakma başvuruları 20-22 Şubat 2019
Dersten çekilme başvuruları için son gün 29 Mart 2019
Derslerin son günü 24 Mayıs 2019
Dönem sonu sınavları 27-31 Mayıs 2019
Dönem sonu notların son verilme tarihi 02 Haziran 2019
Bütünleme sınavları 10-15 Haziran 2019
Bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesi 17 Haziran 2019
Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrenciler
Savunma öncesi tez format kontrolü* (Tez Teslimi süreci için tıklayınız) 26 Nisan – 13 Mayıs 2019
Savunma sonrası ciltli tezlerin Enstitü’ye iletilmesi için son gün 10 Haziran 2019
Yeterlik Aşamasındaki Doktora Öğrencileri
EABD tarafından yeterlik sınavı jürilerinin Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D2 formu) 12 Haziran 2019
Yeterlik sınavı tarihleri (EABD tarafından belirlenecek) 17-26 Haziran 2019
Yeterlik sınavı sonuçlarının Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D3 formu) 28 Haziran 2019
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin Tez İzleme Komitelerinin (TİK) EABD tarafından Enstitü’ye bildirilmesi için son gün (D4 formu) 29 Temmuz 2019
Tez aşamasındaki öğrenciler
Devam eden doktora öğrencilerinin TİK tutanaklarının Enstitü’ye bildirmesi için son gün (D5/D6 formu) 29 Temmuz 2019
 * Savunma öncesi tez format kontrolü başarı ile tamamlanmış olmalıdır

Site hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?